UX/UI designer to stosunkowo młody zawód, który łączy w sobie konieczność posiadania wiedzy oraz umiejętności z wielu różnych dziedzin. Poczucie estetyki, umiejętności artystyczne, znajomość projektowania stron i aplikacji, a nawet psychologia to rzeczy niezbędne w codziennej pracy UX/UI designera. 

Co to UX?

UX jest skrótem od angielskiej frazy „User Experience”, czyli w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Doświadczenie Użytkownika”.

user experience (ux)

Termin ten odnosi się do doświadczeń nabywanym przez użytkowników oraz klientów danej aplikacji, lub też serwisu internetowego. Używa się go głównie przy projektowaniu produktów cyfrowych, jednak jest to na tyle szerokie pojęcie, że może obejmować wszystkie inne produkty fizyczne, a także usługi.

Na czym polega praca UX designera?

Praca UX designera polega na projektowaniu doświadczeń płynących z użytkowania aplikacji w taki sposób, aby końcowy użytkownik był jak najbardziej zadowolony z interakcji. Produkt musi być jednocześnie intuicyjny, funkcjonalny oraz estetyczny i za wszystkie te aspekty odpowiada między innymi UX designer.

Jakie narzędzia używa się w trakcie optymalizacji UX?

Istnieje wiele narzędzi, które pomagają w procesie projektowania UX.

Oto kilka z nich:

 • Adobe XD – darmowe narzędzie firmy Adobe, które pozwala na podstawowe tworzenie wstępnych makiet.
 • XMind – program służący do rysowania „mapy myśli”. Usprawnia proces analizy założeń produktu, czy też projektowanie ścieżek użytkownika.
 • Overflow – rozbudowane narzędzie służące do projektowania przepływów pomiędzy poszczególnymi ekranami. Program jest bardzo przydatny podczas prototypowania oraz jest w pełni darmowy.

Jak wygląda proces UX?

Proces projektowania UX można podzielić na kilka etapów.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Analiza założeń – jest to pierwszy etap, który stanowi wyjście do dalszych działań procesu. Polega na analizie celów biznesowych projektu, ograniczeń i dostępnych zasobów, a także rozwiązań konkurencji.
 2. Potrzeby użytkownika końcowego – etap ten polega na określeniu wszystkich potrzeb osób, które będą korzystały z produktu końcowego. Można to zrobić na podstawie analizy obecnych użytkowników oraz ogólnej analizy rynku.
 3. Koncepcja – na tym etapie tworzona jest pierwsza koncepcja produktu końcowego. Może ona później ulec zmianom, jednakże należy przyłożyć do niej dużą wagę, ponieważ będzie miała ona wpływ na wszystkie późniejsze etapy procesu. W ramach tworzenia koncepcji ustalane są aspekty modelu biznesowego, funkcjonalności produktu oraz sposobu jego funkcjonowania na rynku.
 4. Projektowanie ścieżek użytkownika – w celu doprowadzenia do realizacji celów, czyli np. transakcji należy zaprojektować ścieżkę użytkownika w taki sposób, aby była intuicyjna i nie wymagała domyślania się kolejnych kroków, aby móc kupić produkt.
 5. Architektura informacji – czyli diagram przedstawiający funkcjonalności produktu oraz zależności między nimi. Należy pamiętać, że użytkownik nie skorzysta z funkcjo produktu, których nie będzie w stanie odnaleźć. 
 6. Makietowanie – czyli tworzenie makiet poszczególnych ekranów z którymi użytkownicy będą mieli styczność. Elementy makiet później stanowią podstawę dla UI designerów oraz programistów.
 7. Badanie – po stworzeniu kilku makiet z możliwością interakcji można przystąpić do badań user experience na wybranej grupie testowych użytkowników. Po pomyślnych testach  w postaci pozytywnych opinii testowej grupy do pracy może przystąpić UI designer.

Co to UI?

UI to z angielskiego „User Interface”, czyli w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Interfejs Użytkownika”.

user interface (ui)

Termin odnosi się do wszelkich elementów interfejsu graficznego, które podlegają interakcjom z użytkownikami.

Na czym polega praca UI designera?

UI designer jest swojego rodzaju artystą. Jego praca polega na tworzeniu elementów graficznych, które później zostaną wykorzystane przez programistów do tworzenia produktu. Głównymi umiejętnościami, które powinien dysponować UI designer to poczucie estetyki, umiejętności artystyczne, a także znajomość odpowiednich narzędzi.

Jakie narzędzia używa się w trakcie projektowania UI?

Najważniejszymi narzędziami w pracy UI designera są wszelkiego rodzaju narzędzia graficzny.

Do takich narzędzi można zaliczyć:

 • Sketch – jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania interfejsów. Posiada mniej opcji w kwestii ogólnie pojętego grafiki niż konkurencyjne rozwiązania, jednak są one bardziej skupione wokół interfejsów, dzięki czemu narzędzie zyskało tak dużą popularność. Dostępne tylko na macOS
 • Photoshop – jest to najpopularniejsze i najbardziej rozbudowane narzędzie graficzne na rynku. Posiada ogrom możliwości i pozwala na tworzenie pięknych grafik interfejsu użytkownika, tylko wymaga dość sporej wiedzy z zakresu jego obsługi.
 • Figma – jest aplikacją przeglądarkową, dzięki czemu można z niej korzystać na każdym systemie operacyjnym pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu. Posiada rozbudowane możliwości tworzenia wektorów oraz siatek.

Jak wygląda proces UI?

Po otrzymaniu makiet ekranów aplikacji UI designer przystępuje do pracy. Polega ona na tworzeniu poszczególnych elementów graficznych z zastosowaniem sprzyjającej użytkownikowi typografii oraz kolorystyki.

Elementy powinny być tworzone w różnych wersjach oraz o różnych rozdzielczościach, dzięki czemu programiści nie muszą czekać na odpowiednie grafiki. Na przestrzeni projektu może pojawiać się potrzeba modyfikacji niektórych elementów, dlatego tak naprawdę UI Designer współpracuje z programistami w sposób ciągły przez cały okres tworzenia produktu. 

Autor